Södra levererar stabilt resultat  

Lotta Lyrå. Foto: Alexander Hall

Södra redovisar ett stabilt resultat för det första kvartalet 2021. Rörelseresultatet uppgick till 547 miljoner kronor, vilket är en ökning med över 140 procent jämfört med samma period föregående år. Resultatet är enligt Södra en effekt av den stärkta prisbilden för Södras huvudprodukter massa och sågade trävaror.

Koncernens nettoomsättning ökade med 3 procent. Rörelsemarginalen förbättrades till 10 procent  och avkastningen på sysselsatt kapital ökade till 10 procent. Soliditeten uppgick till 59 procent, en förstärkning från årsskiftet.

– Vi har starka marknader för Södras huvudprodukter i en tid präglad av stor global osäkerhet. Utvecklingen drivs framåt av en god efterfrågan och gynnsam prisutveckling. Våra industrier har också producerat höga volymer med bra kvalitet. Vi fortsätter nu att skapa ytterligare förutsättningar för en lönsam och hållbar tillväxt som ökar medlemsvärdet och stärker Södras kärna, säger Lotta Lyrå, vd och koncernchef, i ett pressmeddelande.

– Utsikterna ser goda ut i närtid. Pandemin gör det svårt att göra bedömningar som sträcker sig över hela året, men vi ser samtidigt att det finns en god underliggande efterfrågan på skogsbaserade produkter i den pågående omställningen mot en mer hållbar bioekonomi. Nu fokuserar vi på det vi kan påverka genom att förbättra familjeskogsbrukets förutsättningar och förädla skogsråvaran till klimatsmarta produkter och lösningar, säger Lotta Lyrå.

Södra Wood sticker ut bland affärsområdena och uppgick under perioden till 378 miljoner kronor, vilket Södra ser som en effekt av den betydligt högre prisbilden på sågade trävaror.