Nytt digitalt analysverktyg för banbrott

Diagram: ABB

ABB:s har tagit fram en ny digital lösning för banbrott som ger en grundorsaksanalys och fungerar som ett tidigt varningssystem på ett sätt som, enligt ABB, inte är möjligt med nuvarande manuella lösningar.

Lösningen samlar in, beräknar och kontextualiserar viktiga datapunkter till ett intuitivt användargränssnitt för att minska tiden för identifiering av grundorsaken vid banbrott, samtidigt som optimala driftsparametrar bestäms för att förhindra oplanerad stilleståndstid.

Den digitala tjänsten fastställer snabbt de bakomliggande problemen och återkommande trender som förhindrar optimal prestanda i pappersbruk, och fokuserar på att hantera problemområden som frekventa banbrott, långa återhämtningstider och ökningar i pappersavvisningar.

Traditionellt görs diagnos och identifiering av orsaken till varje banbrott manuellt av operatörer som oftast behöver komma åt information från olika källor som processtyrsystem, drivsystem och kvalitetshanteringssystem. Detta kräver nedbrytning av data från flera system och interaktioner mellan processvariabler, vilket är tidskrävande.

ABB:s nya lösning ska kunna presentera grundorsaken till banbrottet inom en minut.