Kooperativ strategi ska utveckla Södra

Foto: Södra

Södra har startat projektet Kooperativ strategi med uppdrag att ta fram en riktning för hur Södra som kooperation ska utvecklas framåt. Den kooperativa strategin ska komplettera koncernstrategin.

– Vi behöver utveckla hur vi möter och samverkar med medlemmarna och även hur de kan engageras i rollen som ägare. När Södra växer finns det också behov att anpassa principer och stadgar som säkrar både föreningen och Södramodellen för framtiden. Och det är bland annat om detta som projektet Kooperativ strategi handlar om, säger Håkan Larsson som leder projektet.

Som ett första steg ska en pilotgrupp bildas, med medlemmar som ska ha fokus på värdekedjan skog-industri-marknad och ägarrollen.

– Syftet är att utforma ett koncept för medlemsdialog och att diskutera Södras industristruktur ur ett ägarperspektiv, tillägger Håkan.