SCA Ortviken investerar i kvalitetskontrollutrustning

Foto: PulpEye

Som en del av SCA:s investering i ett nytt CTMP-block i Ortviken, med en framtida kapacitet på 300 000 ton avsalumassa, har mätanalysföreteget PulpEye fått en order på två DotEye-analysatorer, en uppgradering av tre befintliga PulpEye-analysatorer och uthyrning av en CrillEye-modul.

PulpEye har tagit fram en mätteknik som främst används för att få jämnare massakvalitet i massafabrikernas produktion och bidrar till att minska energiåtgången. Med hjälp av en kamera blir fibrernas längd och form avläst väldigt snabbt.

CrillEye-tekniken, som en gång utvecklades av STFI i Sverige och nu produceras och säljs av PulpEye, har enligt PulpEye visat sig vara en användbar modul när man mäter mängden kryll i massan.  Kryll har ett stor betydelse för pappers- och kartonghållfasthetsegenskaper samt på bulk.