Paper Province fördjupar samarbete med kanadensiska aktörer   

Foto: Paper Province

Under två dagar i början av juni välkomnade Paper Province en delegation på tjugo personer från Kanada för att tillsammans undersöka möjligheterna för samarbete över nationsgränserna inom bioekonomins ramar.

– De många mötena mellan offentliga aktörer, akademin och företag visade att det inte bara finns stora likheter våra aktörer emellan utan även stor gemensam utvecklingspotential, säger Paul Nemes som är vice vd på Paper Province, i ett pressmeddelande.

Besöket är en del av ett pågående samarbete mellan Paper Province och CRIBE – Center for Research and Innovation in the Bio-Economy, som är en innovationsplattform för skoglig bioekonomi. Runt CRIBE finns, enligt Paper Province, ett starkt ekosystem som inkluderar nyckelaktörer som  företag, universitet, offentliga innovationsstödjande aktörer och institut med flera.

– CRIBEs ekosystem speglar ganska väl det som har byggts upp runt Paper Province, med många aktörer som gemensamt har möjligheten att utveckla bioekonomin, säger Paul Nemes.

Huvudsyftet med besöket har varit att skapa nya och förstärka redan befintliga relationer mellan Sverige och Ontario, Kanada, för att hitta gemensamma vägar framåt.

Chris Walton, vd på CRIBE, säger:

– Både CRIBE och Paper Province har omfattande nätverk av intressenter inom industri, forskning och slutkund. Det finns en enorm möjlighet att koppla samman dessa nätverk för att påskynda produkt- och teknikutvecklingen och minimera tiden till marknaden för flera skogsbaserade lösningar med låga koldioxidutsläpp. Genom att utnyttja våra gemensamma nätverk kan CRIBE och Paper Province främja globalt samarbete, vilket gynnar våra regioner och samhället i stort.