Skogsrester kan bli värdefulla industrikemikalier

Ali Mohammadi, universitetslektor i miljö- och energisystem.

I det nya projektet WoodPro, som är ett EU-samarbete, kommer ett forskarteam att undersöka nya processkedjor som gör skogsrester till högvärdiga industrikemikalier och jordförbättringsprodukter.  

– Många industripartners i Sverige och Finland, både stora industrier och små och medelstora företag, har uttryckt intresse för att samarbeta inom WoodPro. Vi är mycket glada över att Formas och Academy of Finland gemensamt har beviljat oss två års finansiering med över 9 miljoner kronor för att möjliggöra detta omfattande projekt, säger Ali Mohammadi, universitetslektor i miljö- och energisystem och konsortiets ledare.

WoodPro är ett EU-samarbete i form av ett konsortium med tre delprojekt på Karlstads universitet, Naturresursinstitutet i Finland (LUKE) och Östra Finlands universitet (UEF).

WoodPro ska arbeta med att producera verkliga och industriellt applicerbara bioprodukter, material som kan ersätta produkter framställda av petrokemikalier, till exempel lösningsmedel och färger, och på så sätt främja grön kemi och grönare lösningar för industrin. Samtidigt kommer användningen av dessa produkter att minska beroendet av fossila petroleummaterial och främja användningen av förnybara material.

– I WoodPro ska vi klargöra vilka bioraffinaderiprocesser som är mest hållbara för att omvandla skogsrester till 2,3-butandiol, biopolymerer och biokol. Vi kommer att analysera värdekedjorna för varje produkt som utvecklats i projektet utifrån både miljömässig hållbarhet och ekonomisk genomförbarhet. Då kommer vi att kunna optimera och rangordna de potentiella scenarierna. Den här delen kommer huvudsakligen göras vid Karlstads universitet, säger Ali Mohammadi.