Nytt utbildningsprogram ska stärka kompetensen i pappers- och massaindustrin

Foto: RISE

Enligt RISE har ett kunskapsglapp har vuxit fram inom pappers- och massaindustrin. Kompetenta medarbetare med djup kunskap inom papperskemi går i pension och företag har svårt att ersätta dem.

RISE och KTH lanserar därför nu ett omfattande utbildningsprogram inom papperskemi. Programmet ska pågå i fem år med huvudsyftet att hjälpa pappers- och massaindustrin att stärka sin kompetens.

BioFunChem-programmet startar i april 2023 och ska pågå i fem år. Programmet riktar sig till leverantörer och producenter inom den europeiska skogs-, pappers- och massaindustrin. Hittills har företagen Stora Enso, Billerud, UPM, SCA och Holmen anslutit sig. Delar av utbildningsupplägget är online-undervisning med tre olika svårighetsgrader, forskning om gröna kemikalier samt nätverksmöjligheter. Utöver basutbildningarna omfattar programmet en masterutbildning och två postdoktorplatser.

– Programmets långsiktighet möjliggör för organisationer att fortlöpande och obegränsat erbjuda anställda en utbildningsplats. Det säkerställer att kunskapen implementeras i hela organisationen och därmed kommer finnas kvar oberoende av att enskilda personer slutar, säger Pia Wågberg, forsknings- och affärsutvecklingschef, avdelningen Massa, papper och förpackningar på RISE, i ett pressmeddelande.

Man kommer att tillhandahålla infrastruktur för avancerad testning och utvärdering av teknik inom ett brett spektrum av forskningsområden. För deltagarna i utbildningsprogrammet kommer det finnas möjlighet att använda anläggningarna.

– Utbildningsprogrammet är ett utmärkt exempel på hur man kan kombinera forskning vid universitetet med kunskap från RISE och branschen, säger Lars Wågberg, professor i fiberteknik och expert inom papperskemi på KTH.