Arctic Paper lägger 285 miljoner kronor på ny biobränsleanläggning i Grycksbo

Foto: Arctic Paper

Arctic Paper meddelar att de kommer att investera 285 miljoner kronor i utbyggnad och uppgradering av biobränsleanläggningen i Grycksbo bruk.

Med investeringen hoppas man få en årlig energikostnadsbesparing på 50 miljoner kronor. Den nya anläggningen ska förutom el och ånga också producera 50 ton träpellets om året, till ett uppskattat värde av 100 miljoner kronor.

Träflis och sågspån kommer att användas som bränslen. Investeringen ska finansieras med banklån och eget kapital.