Prinzhorn-koncernen storinvesterar i Västeuropa

Bild: Prinzhorn Group

Den tyska pappers- och förpackningsjätten Prinzhorn Group har aviserat flera stora investeringar inom divisionerna Hamburger Containerboard, Hamburger Recycling och Dunapack Packaging till ett totalt belopp av 300 miljoner euro. Investeringarna sägs spegla företagets långsiktiga strategi att ”växa i värde”.

Hamburger Containerboard ska expandera sitt befintliga kraftverk i Spremberg, Tyskland till att inkludera en andra förbränningslinje, med större effektivitet vid generering av ånga och elektrisk energi. Projektet kommer att ersätta externt producerad ånga baserad på brunkol vilket innebär ett betydande steg mot att bli självförsörjning på energi.

Hamburger Containerboard kommer också att ersätta sina högtryckspannor för naturgas i Pitten, Österrike, med två naturgasturbiner, inklusive värmeåtervinningspannor. Det ska göra anläggningen oberoende av extern strömförsörjning.

Dunapack Packaging har slutfört övertagandet av wellpappfabriken Scatoloficio La Veggia s.p.a. belägen i Roteglia i Italien. Anläggningen har en produktionskapacitet på 200 miljoner kvm årligen med cirka 140 anställda.  

Hamburger Recycling har förvärvat det italienska returpappersföretaget Eurocart, tillsammans med dess dotterbolag Berica Recuperi. Returpappersspecialisten i Vicenza har tre logistikcentra, 130 anställda och kapacitet att samla in och bearbeta 239 000 ton papper för återvinning. Eurocart kommer att fortsätta sin verksamhet under sitt nuvarande namn.

Transaktionen är föremål för godkännande av behöriga myndigheter.