Essity lanserar digital plattform för hjälp inom anhörigvård

För att möta anhörigas växande behov lanserar hygien- och hälsobolaget Essity AgeTech-plattformen Caressa, som erbjuder stöd för vård av närstående.

Caressa är en ny digital plattform och affärsmodell som samlar viktiga delar för koordinering av vård av närstående – att göra-listor, läkemedelspåminnelser och en kalenderöversikt – i en prenumerationsbaserad app, så att flera anhöriga kan samarbeta om och samordna vården för en närstående.

– Essity arbetar för att bryta barriärer för välbefinnande, och att ge stöd till anhöriga är en viktig del i detta. Vi har utvecklat Caressa i samarbete med anhöriga för att stödja deras behov och utmaningar som tyvärr ofta förbises. Genom djupgående kundinsikter och omfattande erfarenhet, har vi kunnat bredda vårt erbjudande med den här nya digitala lösningen, säger Nadine Gerson Flam, Global Director Senior Care på Essity.

I och med lanseringen utökar Essity sitt erbjudande inom AgeTech-området, en snabbväxande sektor som drivs av kombinationen av en åldrande befolkning och tekniska framsteg.