Överkapacitet i Europas pappersmarknad trots nedskärningar

Pappersbruket Mondi Business Paper SCP i Slovakien. Foto: Wikipedia Common: Kredit: Branislav Turčina

Trots stängningar kvarstår ett överflöd av kapacitet på den europeiska marknaden för träfritt papper. Fjärde kvartalet 2023 blir avgörande för ytterligare beslut inom pappersindustrin.

Under 2023 har en oöverträffad minskning av efterfrågan på träfritt bestruket och obestruket papper i Europa lett till betydande överkapacitet. Även med produktionsanpassningar under årets andra hälft finns ett överskott på över 3 miljoner ton mellan potentiell kapacitet och förväntad efterfrågan.

Svår uppgift

Nu i kvartal fyra står pappersföretagen inför den svåra uppgiften att anpassa sina maskinkapaciteter till de rådande och framtida efterfrågetrenderna.

Utanför Europa är det Kina, USA och Japan som producerar extremt mycket papper och kartong. Svensk sågverksindustri är världens tredje största exportör av barrträvaror och den sjätte största producenten.

Källa: EUWID