Ljusning i Tysklands kartongindustri trots fortsatta utmaningar

Tysk pappersmaskin med så kallade Thermo Rolls. Foto: Schaeffler

I början av februari rapporterade tyska tillverkare av kartong och vikbara lådor om en viss stabilisering av ordermängderna, vilket lett till färre produktionsstopp.

Användningen av kartongmaskiner har förbättrats jämfört med föregående år, och det rapporteras allt oftare om välfyllda orderböcker. Trots detta har branschinsikter delade med EUWID tydliggjort att situationen inte har förbättrats till den grad att ytterligare produktionsstopp kan undvikas helt, även om de förväntas bli betydligt mindre frekventa än under 2023.

Specifik trend

Denna trend verkar vara specifik för återvunnen kartong, medan marknaden för kartong av färskfiber fortfarande är variabel, med fortsatt press på de flesta producenter.

Ett oväntat meddelande om prisökningar på GD- och gråkartong från en producent överraskade många av EUWIDs intervjuade. Förädlare betraktar detta drag som ett försök att motverka ytterligare krav, med lite eller ingen motivering för sådana åtgärder.

Källa: EUWID

 

 

 

 

 

 

ChatGPT can make mistakes. Consider checking important information.