Metsä Board skrotar planerna på falskartongfabrik – investerar i Husum i stället

Fabriksområdet i Kaskö. Foto: Metsä Board

Metsä Board inledde i höstas en förplanering av bygget av en ny kartongfabrik i Kaskö. Förplaneringen omfattade teknisk planering, planering av infrastruktur- och logistiklösningar, upphandling av huvudutrustning samt finansiell analys av projektet. Förplaneringen omfattade även miljökonsekvensbedömning och ansökan om miljötillstånd.

Förplaneringen har nu slutförts och Metsä Board har beslutat att inte gå vidare med investeringen av falskartongfabriken i Kaskö. Den totala kostnaden för den planerade investeringen blev betydligt högre än ursprungligen beräknat, vilket skulle ha inneburit att målen för återbetalningstid och avkastning för investeringen inte skulle ha uppnåtts, menar företaget.  

Metsä Board har samtidigt beslutat att lansera program för nya produktalternativ samt tillväxt- och utvecklingsinvesteringar i befintliga fabriker.

I Husums fabrik i Sverige kommer Metsä Board att starta ett program för att tillverka nya produkter på den befintliga produktionslinjen för vit kraftliner (BM2). Syftet är att hitta nya innovativa lösningar för det växande segmentet livsmedels- och serveringsförpackningar. Företaget fortsätter planera moderniseringen av fiberlinjen vid massafabriken i Husum.

Investeringsprogrammen omfattar också fabrikerna i Simpele och Kyro i Finland.