Lång produktionsstopp på Metsä Boards kartongfabrik i Kemi efter explosion

Metsä Boards Kemi-fabrik är världens ledande tillverkare av högkvalitativa vita kraftliners. Produkterna används som ytskikt i konsument- och butiksförpackningar av märkesvaror - såsom hushållsapparater och elektronik, drycker, livsmedel och frukt och grönsaker - samt hyllfärdiga wellpappförpackningar. Foto: Metsä Board

Metsä Boards kartongfabrik i Kemi kommer att genomgå en omfattande produktionsstopp efter en explosion, vilket beräknas pågå i cirka 10–12 veckor.

Den olyckliga händelsen vid Metsä Boards anläggning i Kemi har lett till en betydande produktionsstörning. Explosionen som inträffade på fabriken innebär att driften nu måste pausas för reparation och säkerhetskontroller, vilket leder till ett längre avbrott i kartongproduktionen.

Metsä Group, som äger kartongfabriken, har inte gett detaljerad information om orsaken till explosionen eller dess omedelbara konsekvenser. Företaget har dock bekräftat att en omfattande utredning av händelsen kommer att genomföras för att förstå vad som gick fel och för att förhindra liknande incidenter i framtiden.

Striktaste miljöstandarder

Det långa produktionsstoppet kommer sannolikt att ha en påverkan på kartongmarknaden, eftersom Metsä Boards fabrik i Kemi är en viktig producent av högkvalitativ kartong som används i en mängd olika förpackningslösningar. Företaget är känd för sitt fokus på hållbarhet och för att tillverka produkter som möter de striktaste miljöstandarderna.

Metsä Group är en av de ledande aktörerna inom skogsindustrin i Europa, med en bred portfölj av produkter som sträcker sig från massa och papper till träprodukter och förnybar energi. Företaget är starkt engagerat i hållbar skogsförvaltning och arbetar aktivt för att minska sin miljöpåverkan.

Utmanande framtid

Det är för tidigt att säga exakt vilka ekonomiska konsekvenser explosionen och det efterföljande produktionsstoppet kommer att ha för Metsä Board och dess kunder. Det är dock tydligt att företaget står inför utmanande tider medan man arbetar med att återställa full produktion vid kartongfabriken i Kemi.

Mer information och uppdateringar om situationen förväntas ges av Metsä Group allteftersom utredningen framskrider och reparationer genomförs. Kunden och allmänheten uppmanas att hålla sig informerade genom företagets officiella kommunikationskanaler.

Källa: Yle Uutiset