Finland storsatsar på testområden för avancerad robotteknik

Grävmaskin med robotegenskaper. Foto: Oulun Yliopisto (Uleåborgs Universitet)

I Finland tar man nu ett stort kliv framåt inom utvecklingen av robotteknologi genom att inrätta nya omfattande testområden i Uleåborgs-regionen och i Pyhäjärvi, en före detta gruva. Dessa testmiljöer, som utvecklas vid Uleåborgs universitet i samarbete med branschaktörer, är avsedda för tunga robotar, fordon och drönare.

Projektet, benämnt "Networked Robotics TestBeds", syftar till att utforska och testa nya teknologier samtidigt som det skapar möjligheter för forskning och samarbete över olika områden.

5G och 6G används

Dessa digitaliserade testmiljöer är inte bara viktiga för forskningen inom Europa, USA och Japan, särskilt inom avaruusrobotiikka (rymdrobotik), utan utgör också en plattform för utveckling av ny robotteknik inom industriella tillämpningar, däribland inom vägbyggnad och gruvdrift. Till exempel kommer testplatsen OuluZone att genomföra experiment med robotiserade arbetsmaskiner och tunga drönare, där den senaste trådlösa kommunikationstekniken såsom 5G och 6G kommer att utnyttjas.

I Uleåborg, på Linnanmaa, finns en fjärrstyrningsplats för dessa maskiner och drönare, och en droonien laskupaikka ja latausasema (drönarlandningsplats och laddningsstation) planeras i Uleåborgs centrum. Dessa initiativ speglar regionens ambition att leda utvecklingen inom tung drönartransport, vilket professor Rauno Heikkilä från Uleåborgs universitet anser vara av stor betydelse för hela Europa och speciellt för Norra Österbotten.

Utrustningen omfattar fjärrstyrningslösningar

I Pyhäjärvi kommer Callio-testmiljön att placeras under jorden i en tidigare gruva där elektriska och automatiska gruvrobotar kommer att testas. Projektet stöder internationellt samarbete inom rymdrobotik med organisationer såsom ESA, NASA och JAXA.

Vidare tillkommer investeringar i ny robotteknologi för vägbyggnad, inklusive anskaffning av nya eldrivna och automatiserade arbetsfordon i samarbete med utbildningskonsortiet OSAO. Utrustningen omfattar fjärrstyrningslösningar, 3D-hologramskärmar och avancerad mätteknik för tredimensionell laseravbildning, vilket banar väg för framtidens robotiserade arbetsmaskiner.

Bidrar till en hållbar industriell utveckling

"Networked Robotics TestBeds"-projektet, med en totalbudget på 2,45 miljoner euro varav EU finansierar 1,6 miljoner euro, representerar en omfattande satsning på robotteknikens framtid. Genom samarbete mellan universitet, städer, forskningsinstitut och näringsliv strävar man efter att utveckla lösningar som inte bara främjar vetenskaplig innovation utan också bidrar till en hållbar industriell utveckling.

Projektet, som sträcker sig till slutet av 2025, illustrerar Finlands ambition att vara i framkant när det gäller utvecklingen av avancerad robotteknik och dess tillämpningar. Detta steg mot framtiden understryker även vikten av ESG-principer (Environmental, Social, and Governance) inom teknik och industri, där hållbarhet och etiskt ansvarstagande blir allt viktigare aspekter i utvecklingen av nya teknologier och deras implementering i samhället.

Källor: Uusi Teknologia/ Oulun Yliopisto (Uleåborgs Universitet)