BREAKING: 36 miljarder till projekt kring biogen CCS

Satsningen avser koldioxid som släpps ut under förbränningen eller bearbetning av biomassa, till exempel i massa- och pappersbruk. Arkivbild.

EU-kommissionen har godkänd ett svenskt stödprogram på 3 miljarder euro (cirka 36 miljarder kronor) för att stödja projekt CCS-projekt för avskiljning och lagring av koldioxid med biogent ursprung.  Det handlar om koldioxid som släpps ut under förbränningen eller bearbetning av biomassa, till exempel i massa- och pappersbruk. Det framgår av ett pressmeddelande.

Åtgärden ska bidra till att Sveriges klimatmål och EU:s strategiska mål i enlighet med den europeiska Gröna given.

Stödet kommer att delas ut genom en konkurrensutsatt anbudsprocess, där den första auktionen förväntas ske redan 2024. Auktioner kommer att vara öppna för företag som (i) bedriver verksamhet i Sverige, släpper ut biogen CO2 och (ii) genomför projekt med kapacitet att fånga och lagra minst 50 000 ton biogen CO2 per år. Under 15 år långa kontrakt kommer stödmottagarna att få ett bidrag per ton biogen CO2 som lagras permanent.

Systemet kommer att löpa till 31 december 2028.

Vicepresident Margrethe Vestager, ansvarig för konkurrenspolitiken, kommenterar beskedet:

– Detta program på 3 miljarder euro kommer att göra det möjligt för Sverige att fånga upp och permanent lagra en betydande mängd koldioxid som genereras av förbränning eller bearbetning av biomassa. Det kommer att hjälpa Sverige och EU att nå sitt ambitiösa mål om klimatneutralitet till 2050, samtidigt som konkurrenssnedvridningarna hålls till ett minimum.