Fortsatt stora utmaningar för digitaliseringen av massa- och pappersindustrin

Laakirchen Papier i Österrike och teknikleverantören Voith har lanserat ett gemensamt flaggskeppsinitiativ för att digitalisera pappersmaskiner. Bild: Voith
Mikael Anderfors, COO på Afry. Foto: Afry

Det är lätt att få uppfattningen att digitaliseringen och automatiseringen inom processindustrin nu nått så långt att man snart kommer att kunna köra till exempel en pappersmaskin helt utan mänsklig inblandning. Men enligt Mikael Ankerfors, som arbetar med industriell digitalisering på teknikkonsultföretaget Afry, är detta fortfarande ett avlägset mål.

En av de viktigaste digitaliseringsutmaningarna för massa- och pappersindustrin är hur man ska omsätta digitala lösningar i praktiken, i exempelvis kontrollrummen.

- En av de största svårigheterna är att få in skrivbordsprodukterna i fabriken. För det krävs en annan typ av kunskap, säger Mikael Ankerfors.

 

Kraftsamling kring industriell digitalisering

Mikael Ankerfors, Chief Operating Officer, Afry, är en av talarna på fackmässan PulpPaper 2022 i Helsingfors. Temat för hans föredrag är hur driften av massa- och pappersfabriker kan förbättra driften genom digitala lösningar.

Mikael Ankerfors är med och driver ett nytt projekt inom Afry som han beskriver som en kraftsamling kring industriell digitalisering. Det är en ny division inom Afry som på kort tid vuxit från tre till flera hundra medarbetare.

Brett grepp

Divisionen tar ett brett grepp om digitaliseringen:

- Vi blickar framåt och frågar oss: Vad behöver vi titta på och göra inom digitaliseringen och digitala lösningar? Vad ska vi jobba med? Vilka frågor är viktiga? Det handlar både om att optimera sin process, så att den blir bättre, effektivare och leder till minskade kostnader, och svårigheterna som datadrivna applikationer ställer.

Mikael betonar att datadrivna applikationer kräver en ny ”kunskapsuppställning”.

- Datadrivna applikationer drivs av den data som finns tillgänglig. Det som händer nu är att anslaget till att skapa digitala lösningar inte börjar med en förståelse av processen, säger han och förtydligar:

- I en datadriven värld handlar det om att skapa mönster i data utan att förstå processen.

 

Kontinuerlig kokare

För att konkretisera detta abstrakta resonemang tar han upp ett exempel: en tänkt modell för att förbättra driften av en kontinuerlig kokare i ett massabruken.

- Kokaren matas med råvara - ved -vars egenskaper förändras hela tiden och snabbt. Så snabbt att det inte går att mäta så ofta som förändringarna i råvaran sker. Man klarar inte att styra processen lika ofta. Ändå kan man ta fram en modell för hur man skulle kunna öka utbytet och  tjäna pengar. Det går att bevisa.

Svårigheten ligger i att omvandla denna skrivbordsprodukt till en riktig lösning i fabriken, understryker Mikael.

 

Horder av ”data scientists”

Det handlar både om att förstå hur man skapar värde ur data och förbereda data genom att filtrera bort det som stör, så att den går att ta fram modeller ur.

Inom andra branscher som finansbranschen och detaljhandeln är denna kompetens vanligare.

- Inom retail och finanssektorn finns hela horder av data scientists. Det är väldigt tydligt att de kommit långt där. På de flesta massa- och pappersbruken finns ingen data scientist eller på sin höjd en enda person, säger Mikael.

 

Papermaking 4.0

Ändå råder ingen tvekan om att digitaliseringen av pappersindustrin kommit ett långt stycke på vägen. En av de största teknikleverantörerna, Voith, som bland annat levererade Billerudkorsnäs Gruvöns nya kartongmaskin i teknikens framkant, gör sedan flera år tillbaka ett stort nummer av det de kallar Papermaking 4.0, där bland annat IoT (tingens internet) och AI ingår som viktiga beståndsdelar.

Mikael Ankerfors hävdar dock bestämt att det inte finns någon fabrik eller pappersmaskin som kan drivas utan människor.

- Teoretiskt kan det vara det väldigt automatiserat och man har byggt en plattform som möjliggör det, men man är inte där än. Däremot är det möjligt att ta bort en begränsad process och köra den helt autonomt.

 

Kontrollrumserbjudande

Kontrollrummet kan beskrivas som den plats där den datadrivna världen möter den fysiska.  

- Jag kommer att prata om hur man skapar framtidens kontrollrum på mässan och vårt kontrollrumserbjudande. Vi gör jättemycket inom kontrollrum när det gäller ljussättning, ljudbilder, smarta system och produktionsstödsystem, berättar Mikael.

Framtidens kontrollrum kan mycket väl vara fjärrstyrt och i vissa fall är de redan det. Afry har bland annat förberett flera flygtrafikledartorn så att de kan fjärrstyras.

- En utmaning inom fjärrstyrning av kontrollrum är att systemen måste vara redundanta, systemen får inte gå ner. Vilket är ännu viktigare inom industrin. Dessutom är uppkopplingen sårbar för cyberattacker.

Cybersäkerhet är något man fokuserar mycket på inom IT och cyberattacker mot industrianläggningar är inte längre helt ovanliga. Däremot är säkerheten kring OT (Operational Technology) mindre uppmärksammat.

–Det är en stor trend i hela världen att OT-systemen integreras med IT-systemen och IT-säkerhet är något man jobbat mycket med, medan OT-säkerhet är eftersatt, säger Mikael Ankerfors.

 

Text: Simon Matthis