UPM utökar samarbetet med Åbo Akademi inom energiforskning

UPM Energy är näst största elproducent i Finland. Företaget genererar lågutsläppselektricitet i sina egna och samägda kraftverk. UPM Energys verksamhet omfattar dessutom fysisk el- och finansportföljförvaltning samt tjänster för industriella elkonsumenter och producenter. Foto: UPM-Energy

UPM utökar samarbetet med Åbo Akademi samarbete genom ett ramavtal som täcker många olika forskningsområden. Nu förstärks samarbetet bland annat inom cellulosa- och energiforskningen.

UPM-Kymmene Oyj, bland UPM (United Paper Mills), är en finländsk skogsindustrikoncern. UPM-Kymmene är Europas största och världens fjärde största tillverkare av massa och papper mätt i omsättning.

Sedan tidigare har man samarbetat bland annat inom det biomedicinska området. UPM och Åbo Akademi har haft ett produktivt samarbete bland annat med en hydrogel av nanofiber från cellulosa.

– Vi är glada över vårt ramavtal med UPM, en fortsättning på ett långvarigt samarbete. Samarbetet har i flera år varit aktivt inom kemiteknikens material- och processforskning, men också inom det biomedicinska området. Vårt samarbete kan nu stärkas, säger Niklas Sandler, Åbo Akademis vice rektor med ansvar för forskning, i ett pressmeddelande.

UPM siktar på en hållbar och innovationsdriven framtid genom tätt samarbete med sina partner. Målet är att utveckla affärsverksamheten och skynda på framkomsten av nya innovationer, till exempel inom biomedicinen.

– Vi letar aktivt och globalt efter nya strategiska partner. Det här avtalet stärker vårt nätverk av strategiska partner, säger Pekka Hurskainen, UPM:s direktör med ansvar för strategisk utveckling inom teknologiområdet.

Källa: Vasabladet