Planerade avverkningar i augusti högsta sedan 2007

Foto: Skogsstyrelsen

Skogsägarna i Svealand anmälde i augusti i år 31 procent större avverkningsareal än under samma månad förra året, visar ny statistik från Skogsstyrelsen. Det bidrar till den högsta augustisiffran nationellt på 13 år.

- En förklaring till den kraftiga ökningen i Svealand kan dels vara att skogsbruket är igång full ut igen efter semesterperioden med hantering av identifierade och anmälda granbarkborreskador, dels att man har mer personal för att ta hand om problemet än förra året, säger Jonas Löfstedt, chef för Skogsstyrelsens Region Mitt, i ett pressmeddelande.

Den totala anmälda arealen i augusti i hela landet uppgick till 28 126 hektar, vilket är den högsta noteringen sedan 2007. Hittills i år har 174 212 hektar anmälts för avverkning vilket är 6 procent mer än under de åtta första månaderna förra året. Den anmälda arealen minskade trots det i alla landsdelar förutom Svealand jämfört med augusti 2018:

- I Svealand ökade den anmälda arealen med 31 procent och uppgick till 7 635 hektar, vilket är den högsta noteringen sedan 2007.

- I Norra Norrland minskade den anmälda arealen med 1 procent jämfört med samma period 2018 och uppgick till 5 995 hektar.

- I Södra Norrland var minskningen 4 procent och uppgick till 7 351 hektar.

- I Götaland var minskningen 3 procent och uppgick till 7 137 hektar.

I Södermanlands län nästan tredubblades den anmälda arealen till 1 214 hektar, vilket är den högsta nivån på 13 år. Länet fortsätter därmed att ligga på en hög nivå för året. Hittills i år har 5 630 hektar anmälts för avverkning, vilket är mer än vad som anmälts på helår (med undantag för 2018) sedan 2007.

Även Uppsala, Västmanland, Örebro, Östergötland och Kalmar län har de högsta noteringarna för anmäld avverkningsareal på 13 år. Den anmälda arealen i princip fördubblades i både Örebro (1 005 hektar) och Västmanlands län (823 hektar) jämfört med 2018. I Uppsala län ökade den anmäla arealen med 49 procent till 904 hektar och i Östergötland med 41 procent till 1 060 hektar.

I Skåne och Blekinge län minskade den anmälda arealen något jämfört med samma period förra året, men noterar ändå den näst högsta anmälda arealen sedan 2007. I Skåne kan en orsak vara att det är ollonår i bokskogarna i år och att många skogsägare därför passar på att avverka och föryngra i dessa skogar.

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och i ansökningar om avverkningstillstånd för föryngringsavverkning.