Södra nyanställer i Värö

Foto: Södra

Från och med i dag den 18 november går Södras anläggning för korslimmat trä upp i tvåskift och fyra nya medarbetare anställs, kapaciteten fördubblas därmed till 10 000 kubikmeter.

 

Utvecklingen av korslimmat trä (KL-trä) som konstruktionsbärande byggelement är på väg att förändra byggmarknaden, enligt Södra. Industriella träbyggandet möjliggör effektivare montage på byggplatsen samt att klimatpåverkan kan halveras genom att bygga flervåningshus i trä i stället för andra material. Ytterligare en fördel är att trä upplevs som ett bättre inomhusklimat för de boende.

 

– Drivkrafterna i samhället är starka för att minska utsläppen av växthusgaser och intresset för ett hållbart byggande ökar på marknaden. Vi skapar nu en möjlighet att göra ett klimatval på marknaden, vilket ligger i tiden, säger Urban Blomster.

 

Ökningen av produktionen genomförs på en byggmarknad där det kommit flera rapporter om ett inbromsat byggande den senaste tiden. Hos Södra pekar utvecklingen i motsatt riktning.

 

– Efterfrågan på stomsystem i trä för stora byggprojekt ökar och därför väljer vi att öka produktionstakten. Vi erbjuder byggsystem, produkter som bygg- och fästelement, men även nya digitala tjänster för att förenkla och få bättre kontroll i byggprocessen, säger Urban Blomster.

 

För att möta efterfrågan utreder Södra även en andra fabrik för korslimmat trä vid kombinatet i Värö.