Exempellös tillväxt för svensk förpackningsindustri - fram till 2018

Bild: Independent Intelligence

Svensk förpackningsindustri har de senaste åren vuxit starkt. Mellan åren 2014 och 2018 ökade omsättningen med 20 procent, motsvarande 15 miljarder, till totalt 95 miljarder kronor. Det är betydligt mer än tillväxten i svensk ekonomi i allmänhet. Det avslöjas i en ny rapport, Svensk Förpackningsindustri - En översikt, framtagen av Helander Consulting AB.

Antalet anställda i branschen ökade med 550 personer till totalt 21 600 anställda 2018.

Efter 2018 planade dock tillväxten ut. Att Sverige hade en god konjunkturutveckling under åren 2016-2018 förklarar bara delvis den exempellösa uppgången i branschen.

Rapporten innehåller en detaljerad bild av branschens utveckling som helhet men också i olika segment efter olika materialslag för förpackningar, samt etiketter och maskiner.