SCA får tillstånd att bygga ett bioraffinaderi på Östrand

Photo: Bergslagsbild

Mark- och miljödomstolen har beslutat att SCA ska få miljötillstånd att bygga ett bioraffinaderi i anslutning till Östrands massafabrik.

Det beviljade tillståndet gäller både den nya verksamheten för ett bioraffinaderi och erforderliga anpassningar som krävs på massabruket för att kunna skapa de synergier vi vill uppnå mellan verksamheterna.

Det är en omfattande ansökan som lämnats in, framhåller SCA. Projektgruppen har under flera år arbetat med utredningar och samråd med myndigheter och allmänhet.

Arbetet med att granska domstolsbeslutet pågår nu för fullt.

- Av det vi kunnat se hittills verkar domstolen i huvudsak gått på vår linje och accepterat de villkorsförslag som vi föreslagit. Efter den 21 oktober vet vi om domen slutgiltigt kommer att vinna laga kraft eller om den kommer att överklagas, säger Roger Östlin, projektchef, i ett pressmeddelande.

-Vi är naturligtvis jätteglada att vi fått miljötillståndet, fortsätter Roger. Nu vet vi vad vi har att förhålla oss till när nästa steg börjar - arbetet med den tekniska utformningen av anläggningen.

 

Mark- och miljödomstolens besked är en viktig milstolpe i projektet, men ännu har inte  SCA fattat beslut att genomföra projektet.