Pausa utbyggnaden av vindkraft

Sven Olof Andersson Hederoth, energiexpert.

Pausa vindkraftsbyggena, det föreslår Reidar Svedahl, kommunalråd i Norrköping, och Sven Olof Andersson Hederoth, energiexpert. De båda liberalerna vill se ett tvåårigt moratorium för vidare utbyggnad av storskalig vindkraft.

- Vi behöver pausa bygget av vindkraftsindustrier, för att få svar på hur vindkraften påverkar miljö, människors hälsa och levnadsvillkor, rättssäkerhet, ekonomi och vindkraftens funktion i det svenska elproduktionssystemet, säger Reidar Svedahl (L). Det är i en motion till Liberalernas landsmöte som de båda lyfter fram det nya förslaget. Reidar Svedahl är kommunalråd med ansvar för samhällsplanering, och tar exempel från hemmaplan:

- Bara i mitt närområde i Norrköping pratar vi nu om 77 rekordhöga vindkraftverk, i storlek med Eiffeltornet. Om de ska stå inpå knuten till människors hem vill det till att de verkligen ger resultat. Sven Olof Andersson Hederoth är civilingenjör med lång bakgrund i energibranschen, och engagerar sig särskilt för den långsiktiga elförsörjningen. I motionen lyfter han fram att vindkraften inte lever upp till sina löften.

- Den minskar inte CO2-utsläppen, den bidrar till miljöförstöring och ohälsa och är en källa till oro bland landsbygdens befolkning. Dess bidrag till svensk elförsörjning är begränsat och väderberoende. Vindkraftens hållbarhet kan också ifrågasättas. Ett vindkraftverk har bara en livslängd om 15-25 år, säger Andersson Hederoth.

Utöver ekologisk hållbarhet lyfter han också fram ekonomisk hållbarhet.

- Vindkraften är knappast lönsamt utan generösa subventioner. Den ekonomiska vinsten kommer inte svenska skattebetalare till godo. Två tredjedelar av nya vindkraftsprojekt i Sverige har utländska ägare, säger Sven Olof Andersson Hederoth.

Vindkraftverken ger inga jobb

Även den sociala hållbarheten ifrågasätts. Det handlar om boendeekonomi, jobb och lokalt företagande. Inte minst kan fastigheter i närheten av vindkraftverk bli osäljbara.

- Den nya gröna ekonomin måste ta hänsyn till äganderätten och skyddet för människors bostad, säger Reidar Svedahl. Byggandet av vindkraft skapar minimalt med arbetstillfällen i Sverige. Däremot blockerar det annan ekonomisk verksamhet, till exempel besöksnäringen som är så viktig för Sverige och vår landsbygd.

Motionen kommer att behandlas på Liberalernas i november 2021, men redan nu går Svedahl och Andersson Hederoth ut på bred front för att väcka debatt.

- Vi behöver fundera igenom vindkraftens för- och nackdelar ordentligt och därför behöver vi pausa utbyggnaden, avslutar Sven Olof Andersson Hederoth