Anders Brolin ny styrelseordförande i Paper Province

Anders Brolin är ny ordförande i Paper Province styrelse. Han jobbar till vardags som Director, Group Innovation and R&D, på Stora Enso med fokus på forskningsrelationer. Foto: Stora Enso

Under Paper Province årsstämma nyligen valdes Anders Brolin från Stora Enso in som ny ordförande i styrelsen efter avgående Ola Brundin, AFRY.

Anders Brolin är Director, Group Innovation and R&D, på Stora Enso. Där har han huvudsakligt fokus på koncernens forskningsrelationer i Sverige.

– Jag tycker att det ska bli spännande att se hur styrelsen, Sandra Sundbäck som vd och samtliga medarbetare kan fortsätta utveckla Paper Province roll och erbjudande i den här cirkulära, skogsbaserade bioekonomin, säger Anders Brolin i ett pressmeddelande.

Anders Brolin satt mellan 2005 och 2016 i styrelsen för Paper Province.  

– Jag ser fram emot att få en uppdaterad bild av Paper Province och jag tror att jag har ett strategiskt tänkande och en hel del kontakter som är relevanta inför den kommande strategiprocessen, säger han.

Den stora utmaningen och möjligheten framöver för såväl Paper Province som skogsindustrin nationellt och internationellt menar Anders Brolin är att positionera sig ytterligare.

– Skogen är en möjliggörare i omställningen till cirkulär bioekonomi, men det är inte överallt det uppfattas så. Alla i branschen måste jobba för att den synen ska tydliggöras ännu mer än i dag, säger Anders.