Norra Skog delar ut en halv miljard i vinst

Foto: Norra Skog

Norra Skogs styrelse har beslutat om en vinstutdelning på en halv miljard kronor till medlemmarna. ”Aldrig har skogsägarrörelsen i norra Sverige varit så ekonomiskt stark och kunnat föreslå en så omfattande utdelning till sina medlemmar”, skriver Norra Skog i ett pressmeddelande.

Nyligen fusionerade de tidigare skogsägarföreningarna Norrskog och Norra Skogsägarna.

– Det är med stor glädje som vi konstaterar att effekten av vår fusion redan under första året skapat högt värde för våra medlemmar och att vi kan planera för framtida vinstutdelningar. Det är verkligen ett bevis på att vi tillsammans är starkare än var och en för sig, säger Torgny Hardselius, ordförande för Norra Skog.

Norra Skog är en ekonomisk förening med 27 000 medlemmar. Den nya strategin för vinstdelning premierar långsiktighet, bra skogsskötsel och minimerar risken för prisspekulationer, enligt Norra Skog. Vinstutdelningen gör att en medlem i föreningen kommer få betydligt mer utdelning vid en affär än det som visas i prislistan.

– Detta kommer vara ett effektivt vaccin mot toppar och dalar på en snårig virkesmarknad och göra våra medlemmars företagande långsiktigt lönsam, förklarar Norra Skogs vd Pär Lärkeryd.

Styrelsens målsättning är att vinstutdelning ska ha två syften. Både att premiera medlemmar som genom åren levererat till föreningen genom hög årlig avkastning på insatskapitalet samt koppla vinstdelning till nya virkesleveranser med medlemmar som görs under 2021 eller kommande år. Det slutgiltiga beslutet kring vinstutdelningen tas vid föreningens Stämma under maj månad 2022.