Afry ingenjörspartner för Sekabs produktionsanläggning i Örnsköldsvik

Foto: Sekab

Kemi- och Cleantech-företaget Sekab planerar en fullskalig produktionsanläggning för produktion av nya produkter från spillmaterial från skogsbruket i Örnsköldsvik. En förstudie har genomförts och nu går projektet vidare med förprojektering.

Satsningen baseras på Sekabs egenutvecklade teknik CeluAPP som ska göra det möjligt utvinna nya produkter ur spillmaterial från skogsbruket, och då särskilt från gran. Det kan vara socker, etanol och lignin som i sin tur kan användas till slutprodukter som biobränslen, asfalt och läkemedel.

Afry har nu valts som projekt- och ingenjörspartner. Deras uppdrag innefattar bland annat expertis inom tex Projektledning, Hållbarhetsanalyser, Miljö och Process, samt konstruktion inom Bygg, El, Instrument, Automation, Rör, och Mek som en del av pågående förstudie och tillståndsansökansprocess.

Om allt går enligt plan beräknas start för förprojektering ske längre fram i 2021, enligt Afry.