”En mardröm för det svenska skogsbruket”

EU-kommissionens förslag till en ny skogsstrategi har nu presenterats. Norra Skog skriver att kommissionen helt missar den klimatnytta ett aktivt skogsbruk och kallar förslaget för ”en mardröm”.

”Blir detta verklighet riskerar svenskt skogsbruk att stöpas om från grunden”, skriver skogsägarföreningen på sin hemsida.

Förslaget innehåller bland annat riktlinjer för hur stor andel av skogsarealen som ska skyddas från avverkning eller återställas efter tidigare avverkning.

”Vi ser just nu en tydlig överstatlig trend där EU-kommissionen vill gå in och styra och ställa med medlemsländernas skogsbruk, på bekostnad av den nationella och den enskilda skogsägarens självbestämmande. Formuleringarna i kommissionens nya skogsstrategi är visserligen något mildare än tidigare läckta uppgifter, men intentionen är densamma – EU vill att skogsbruket ska stöpas om från grunden”, skriver Norra Skog.

Norra Skogs medlemschef Jonas Eriksson varnar för vilka stora konsekvenser strategin kan få.

–  Om strategin blir till verklighet skulle det inte bara drabba skogsägare, utan hela det svenska samhället eftersom skogen står för en stor del av Sveriges intäkter. Det skulle gå ut över skola, vård och omsorg.