Ny förpackningstävling lanseras

Bild: PackNorth Award

Tidningen Nord Emballage lanserar under hösten en ny nordisk tävling i förpackningsdesign.

I första upplagan tävlar deltagarna i 11 huvudkategorier, med flertalet underkategorier baserat på bland annat material, design och användningsområde.

Bidragen ska skickas in till AGI Publishing House i Malmö senast den 1 november, varpå de bedöms individuellt av en jury bestående med breda erfarenheter inom området förpackningar och bidragen bedöms utifrån fyra kriterier.

Vinnarna i respektive kategori presenteras på Sign&Print-mässan, som hålls parallellt med Packnorth Scandinavia 2022 på Kistamässan den 8 februari 2022.