Ny mätningslösning för massabruk

Foto: Endress+Hauser

Företaget Endress+Hauser har tagit fram en akustisk flödesmätare som kan mäta flödet på kokarcirkulationen i massabruk, något som länge varit en utmaning. 

– För mig är det här ett stort genombrott, säger Ulf Johansson, branschansvarig för papper och massa på tyska Endress+Hauser till Paper Province.

Att använda akustiska flödesmätare till att mäta kokarflöden är dock inget nytt, men det har tidigare gjorts med mindre bra resultat, enligt Ulf Johansson.

– Branschen har testat det och har uppfattningen att funktionen inte är tillförlitlig, säger Ulf. 

Mätaren är en inline-modell där traditionella flödesmätare ultraljudsmätare mätt från utsidan av röret.

Enkelt förklarat fungerar en akustisk flödesmätare så att den pingar iväg en ljudpuls som först simmar med lutflödet och sedan pingas tillbaka och simmar mot flödet. Därigenom förstår hastigheten på kokluten.

Trots att den akustiska flödesmätaren är ny i massabruk är den beprövad i andra sammanhang.

– Den har använts i tiotal år på den petrokemiska sidan, på till exempel oljeraffinaderier,  så det är en heavy duty-mätare som vi helt enkelt adapterat till en annan industri, säger Ulf Johansson till Paper Province.