Satellitbildsanalys prisas av Marcus Wallenbergpriset

Marcus Wallenberg delar ut Marcus Wallenbergpriset vid en digital prisceremoni. Från ovan pristagarna Joseph J. Landsberg, Richard H. Waring och Nicholas C. Coops. Foto: Marcus Wallenbergpriset

Marcus Wallenbergpriset har i år delats ut till de tre professorerna Joseph J. Landsberg, Australien, Richard H. Waring, USA och Nicholas C. Coops, Kanada. Profesorerna har tagit fam en modell, 3PG, som kompletterats med avancerad satellitbildsanalys.

Resultatet ska vara ett kraftfullt verktyg för att förutsäga skogstillväxt och bedöma vilka risker som klimatförändringarna innebär för världens skogar. Förutom äran får forskarna 2 miljoner kronor och diplom för sina prestationer.

I samband med prisutdelningen genomfördes även ett digitalt vetenskapligt symposium med internationella talare.  

Detta var 37:e gången som detta internationella vetenskapspris delades ut sedan det instiftades 1980 av aktieägarna i Stora Kopparbergs Bergslags AB.

Marcus Wallenbergpriset delas ut årligen för att uppmärksamma och uppmuntra vetenskapliga genombrott, som bidrar till att sprida kunskap och teknisk utveckling inom skoglig forskning och skogsindustri. Marcus Wallenbergpriset kan beskrivas som Nobelpriset inom skoglig forskning.