Sveaskogs nyinviger Kilåmons plantskola

Kommunstyrelsens ordf Johan Andersson (C) tv, VD Per Matses mitten, Bitr platschef Hans Tenglund till höger. Foto: Sveaskog

Svenska Skogsplantor, ett affärsområde inom Sveaskog, har det senaste året investerat tolv miljoner kronor i Kilåmons plantskola utanför Näsåker i Sollefteå kommun.

Investeringarna har framförallt gjorts i produktionen för att möta en ökande efterfrågan på plantor och för att förbättra miljöarbetet. Nyligen hölls en nyinvigning av verksamheten och Sveaskogs VD Per Matses och biträdande platschef Hans Tenglund klippte bandet tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson.

- Det känns väldigt bra att vi nu har säkrat produktionsnivån som krävs för att vi ska leva upp till den ökade efterfrågan på plantor. Att vi dessutom har förstärkt miljöarbetet med hjälp av de nya maskinerna är ett viktigt steg för att minska vår klimatpåverkan. Jag är stolt över att ha fått visa upp detta för alla intresserade gäster på invigningen, säger Hans Tenglund som är biträdande platschef på plantskolan.

De nya investeringarna har även gjorts för att förbättra arbetsmiljön ytterligare genom en ökad säkerhet kring maskinerna som skärmats av med skyddsutrustning genom att rörliga maskindelar har byggts in.

Varje år levererar Svenska Skogsplantor cirka 52 miljoner plantor från Kilåmons plantskola till skogsbruket i norra Sverige.