Sveaskog ersätter manuella verktyg med app

Foto: Sveaaskog

En app ska underlätta och förbättra olika former av mätning av skogen på Sveaskogs marker. Sedan en tid tillbaka har Sveaskogs personal testat appen Arboreal Skog  och nu har Sveaskog ingått avtal med startup-bolaget Arboreal.

Tanken är att planerare och virkesköpare ska kunna använda sin mobiltelefon i det vardagliga arbetet med mätning i skogen.

Arboreal Skog kombinerar sensorn i moderna telefoner med AR-teknik för att mäta stamantal, diametrar, höjder och trädslag. Enkelheten med att endast behöva bära med sig en telefon gör Arboreal Skog till en självklar ersättare till klave, talmeter, höjdmätare och relaskop, skriver Sveaskog i ett pressmeddelande.

- Att slippa bära på relaskop, måttband och höjdmätare och endast se till att ha med sin telefon är ett stort steg som förenklar och förbättrar. Att Sveaskog ska gå i bräschen för modern skoglig mätning är helt självklart! säger Marcus Abrahamsson Månsson, teknikspecialist fjärranalys och skoglig data.

Utvärderingar med Arboreal Skog har visat att mätningar gjorda med telefonen håller högre kvalitet än manuella mätningar.

- Vi tror att bättre data från våra skogar höjer värdet på skogen och ger underlag för bättre prognoser på produkter. Därför satsar vi på ny teknik som Arboreal Skog i vår verktygslåda, säger Fredrik Klang, skogsbrukschef.