Kriget i Ukraina påverkar skogsplanteringen i norr

Foto: Norra Skog

Flera arbetslag i de skogsvårdsfirmor som utför plantering, ungskogsröjning och underröjning åt Norra Skog använder ukrainsk personal. Det pågående kriget hindrar flertalet av dessa arbetslag att komma som planerat. Norra Skog uppskattar att totalt beräknas 1000 personer från Ukraina årligen till Sverige komma för att arbeta med skogsvård.

Skogsägarföreningens samarbetspartners har nu hittat andra lösningar för att få sina plantor i marken och röjningsuppdragen genomförda.

- Från tidigare säsonger är många i min personalstyrka från Ukraina men nu håller vi på att rekrytera personal från andra europeiska länder. På grund av EU:s säsonganställningsdirektiv kan jag inte anställa ukrainska skogsarbetare eftersom de arbetade i andra europeiska länder och var inte i Ukraina när kriget bröt ut. Det finns skogsarbetare som vill komma till Sverige och jobba men jag kan inte anställa dom tyvärr, säger Rinat Abdulin, vd för Timrå Skog till Norra Skog.

Vissa samarbetspartner, som Artic Skogstjänst i Älvsbyn, har tidigare anlitat samtliga medarbetare från Ukraina.

Norra Skogs personal har fått signaler från medlemmar om att det finns en oro kring huruvida beställda uppdrag ska kunna genomföras.  

- Många funderingar har handlat om ifall man måste planera för alternativa åtgärder som att plantera själva eller skjuta på det till kommande år, säger Henrik Gillblad, produktionsansvarig för skogsvård i Västerbottens och Västernorrlands inland samt Jämtland på Norra Skog.

Det ser nu ljusare ut för årets plantering, enligt Norra Skog. För att få fram personal till den kan det bli aktuellt med dispensansökan från normala krav på certifiering. Då kan personal med begränsad utbildning och erfarenhet engageras.