Paper Province inleder samarbete med norskt kluster  

Foto: Paper Province

Det värmländska näringslivsklustret Paper Province har undertecknat ett samarbetsavtal med Norwegian Wood Cluster och WoodWorks! Cluster. Samarbetet ska ge ökad kraft i omställningen till förnybara resurser från skogen och offentliggjordes vid den norska näringslivsdelegation bestående av omkring 300 representanter som just nu besöker Sverige.

- Det här avtalet känns jätteviktigt för att kunna driva på omställningen ännu mer, säger Sandra Sundbäck som är vd på Paper Province i ett pressmeddelande.

En av fokusfrågorna under statsbesöket är den gröna omställningen och träfiberbaserade innovationer har stått högt upp på agendan.  

 - Sverige och Norge har skogen gemensam. Paper Province medlemmar är till stor del etablerade i gränsregionen och vi ser närheten till och samarbetet med Norge som en självklar väg framåt för omställningen, säger Sandra Sundbäck.

- Vi i Norge löser inte den gröna omställningen själva. Tillsammans med svenskarna är vi däremot världens tolfte största ekonomi, då öppnar nya, internationella möjligheter upp sig, säger Kjersti Kinderås, klusterledare WoodWorks! Cluster.

- Genom delad kunskapsutveckling, kompetensförsörjning, information och samarrangemang är jag övertygad om att våra två länder tillsammans kan göra skillnad internationellt, säger Berit Sanness, klusterledare Norwegian Wood Cluster.

Kunglig glans vid undertecknandet

Delegationen leds av det norska Kronprinsparet som är på officiellt statsbesök i Sverige och välkomnas av det Svenska Kronprinsessparet.

Samarbetsavtalet mellan Paper Province och de två norska klustren Norwegian Wood Cluster och WoodWorks! Cluster signerades under tisdagen framför delegationen, de svenska och norska näringsministrarna, Sveriges utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor, Sveriges Kronprinsesspar samt Norges Kronprinspar.

- Det signalerar att de här frågorna står högt på agendan och att viljan att samarbeta framåt kring omställningen är viktig och bör prioriteras, säger Sandra Sundbäck, vd Paper Province.