Skogsindustrierna: ”Miljöprövningsutredningen lever inte upp till förväntningarna”

Foto: Bergslagsbild, SCA/Björn Leijon

– Äntligen har miljöprövningsbetänkandet kommit, vi hade dock hoppats på mer. Det finns flera intressanta förslag som verkar kunna bidra till effektivisering medan obligatorisk omprövning och ökad användning av tidsbegränsade tillstånd kan ha motsatt effekt. Skogsindustrierna har inte hunnit analysera utredningens förslag i detalj än, men hoppas att beslutsfattarna tar till sig de förslag som leder till en effektivisering av miljöprövningssystemet, säger Helena Sjögren, Skogsindustriernas talesperson i miljöfrågor, i ett pressmeddelande.

Miljöprövningsutredningens uppdrag var att se över nuvarande prövningssystem och lämna förslag på en mer modern och effektiv miljöprövning till gagn för en grön omställning.

– Vi hade högre förhoppningar på utredningens förslag, givet miljöprövningens avgörande betydelse för samhällsekonomin och nödvändig utveckling för att nå olika miljömål. Positivt är att det finns ett antal förslag som kan leda till effektiviseringar. Det är bra att tydliggöra när det räcker med en anmälan för att genomföra en investering och inte en fullständig miljöprövning. Det borde vara självklart i de fall det inte finns någon negativ miljöpåverkan, säger Helena Sjögren.

Andra förslag som utredningen lägger fram innebär att förtydliga vad som ska ingå i en miljöprövning och att miljödomstolarnas processledning förbättras. Ökad digitalisering väntas möjligen kunna bidra till att korta tiden processerna tar, tror Skogsindustrierna.

– Det är bra om det tidigt i processen klarläggs vad som ska ingå i underlaget till prövning. Däremot är utredningens förslag om obligatorisk omprövning oroande. Det skulle innebära mycket betungande administration för företagen och försämra investeringsviljan. Det är svårt att se hur detta skulle kunna bidra till ett mer effektivt miljöprövningssystem, säger Helena Sjögren.