Stor satsning på forskning om mjukpapperstillverkning i Karlstad

Björn Sjöstrand, universitetslektor i kemiteknik och projektledare för forskningen. Foto: Paper Province

Karlstads universitet har beviljats medel av KK-stiftelsen för att i samverkan med industrin arbeta med forskning kring energieffektivisering av mjukpapperstillverkning. Syftet med satsningen är ytterst att stärka Sveriges konkurrenskraft samt bidra till hållbar utveckling.

Det är ett gemensamt arbete mellan forskare på Karlstads universitet och företagen Valmet och Albany International.

– Vi ser fram emot att tillsammans med företagen starta det här forskningsprojektet, där vi kombinerar laborativa studier, pilotkörningar och modellarbete, säger Björn Sjöstrand, universitetslektor i kemiteknik och projektledare för forskningen, till Paper Province.

Projektets mål är att genom samproduktion uppnå en fördjupad kunskap kring vakuumavvattning av mjukpapper. De deltagande företagen, Valmet och Albany International, tillverkar och utvecklar mjukpappersmaskiner och beklädnader.

Målet är att projektet ska ge djupare kunskap kring hur mjukpappersmaskiner kan designas, användas och optimeras gällande avvattning. Denna kunskap kan användas för att uppnå mer energieffektiva processer och högpresterande produkter.

– Målsättningen, för samtliga inblandade, är att utöka kunskaper kring avvattningsmekanismer vid mjukpappersproduktion, och därmed bidra till implementeringen av en skogsbaserad cirkulär bioekonomi, genom att främst energieffektivisera befintlig produktion av mjukpapper, säger Björn Sjöstrand.

Forskningen genomförs inom forskningsmiljön Pro2BE, Processer och Produkter för en cirkulär bioekonomi, vid Karlstads universitet. Pro2BE fokuserar på forskning och utbildning för omvandlingen till en bioekonomi baserad på hållbara och förnybara resurser samt på utvecklingen av skogsindustrin.