Svensk skog snart på fotbollsplanen

Foto: Arild Vågen/Wikimedia Commons

På Råstasjöns idrottsplats, ett stenkast från Sveriges nationalarena i Solna, ska Sveriges första ska Sveriges första skogsbaserade funktionsmaterial för konstgräsplaner installeras i dagarna.

Det skogsbaserade funktionsmaterialet för konstgräsplaner är resultat av ett forskningsprojekt delfinansierat genom det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation. Projektet, med namnet BioPitch, drivs av Stockholms Fotbollförbund i samarbete med RISE Research Institutes of Sweden, Lignin Industries, Sports Labs och kommunerna Solna, Stockholm och Karlstad.

Syftet med projektet är att ta fram ett svensktillverkat biomaterial med lågt koldioxidavtryck som kan ersätta dagens fossilbaserade material. Funktionsmaterialet har godkänts av FIFA och är nu redo att installeras för att under ett år testas av spelare.

– Vem kunde för några år sedan tro att svensk skogsråvara skulle kunna användas för att lösa fotbollens största miljöutmaning? Det har sannerligen varit en otroligt spännande resa att tillsammans med akademi och industri spänna bågen mot det okända och hitta nya lösningar för en hållbar framtid för våra barn och unga, säger Robin Johansson, projektledare för BioPitch, i ett pressmeddelande.

BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram grundat av Skogsindustrierna, IKEM och TEKO. Programmet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas inom ramen för den gemensamma satsningen Strategiska innovationsområden samt de intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor som deltar.

Målet är att öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den svenska biobaserade sektorn.