SCA uppdaterar MTN-programmet och offentliggör prospekt

Östrands massafabrik i Timrå. Foto Per-Anders Sjöquist.

 

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) upprättade den 8 maj 2018 ett Medium Term Note-program (MTN) med en låneram uppgående till 8 miljarder kronor. Till och med den 15 juli 2022 har SCA emitterat 6,2 miljarder kronor inom ramen för MTN-programmet, varav 4 miljarder är utestående.

Med anledning av MTN-programmet upprättade och publicerade SCA den 8 maj 2018 ett grundprospekt, vilket ska uppdateras årligen. Av denna anledning har SCA uppdaterat grundprospektet, vilket i dag den 15 juli 2022 har godkänts av Finansinspektionen. Det uppdaterade grundprospektet kommer hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och SCAs (www.sca.com) webbplatser samt på begäran i pappersformat på SCAs huvudkontor i Sundsvall.