Sulzer satsar på nanocellulosa genom företagsförvärv

Foto: Sulzer

Den schweiziska industrikoncernen Sulzer har förvärvat en minoritetsandel i holländska Cellicon, mest känt för att ha utvecklat en teknik för framställning av biopolymerer baserade på cellulosa i stället för oljebaserade kemikalier.

Genom att inleda ett partnerskap med Cellicon vill Sulzer utforska potentialen hos nanocellulosa, ”som ett alternativ till petroleumderivat för produktion av många material”.

Nanocellulosa kan användas som ingrediens i allt från textilier till lim, bestrykningar, transparenta filmer eller alternativ till polystyren.

Det anses vara det mest lovande alternativet till traditionella polymerer, betonar Sulzer som vill stärka sin position inom hållbar bioplast genom förvärvet, vars belopp inte anges.

Sulzer har nyligen också inlett samarbete med BASF:s kemidiviosn GTC Tecnology inom förnybara bränslen och teknik för att återvinna plast.