Vasa förvaltningsdomstol fastställer Metsä Groups miljötillstånd

Ill: Metsä Group

Nu har Metsä Group fått slutgiltigt klartecken för sitt gigantiska bioproduktprojekt i Kemi i norra Finland,  budgeterat till 1,85 miljarder euro. Genom ett beslut i början av november fastställde Vasa förvaltningsdomstol det miljötillstånd som ​​Metsä Group tidigare beviljats av Regionförvaltningsverket för Norra Finland.

Tre överklaganden mot tillståndet har lämnats in under tillståndstiden, vilka Metsä Fiber svarat på i Vasa förvaltningsrätt. Förvaltningsrättens beslut kan överklagas genom att ansöka om prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen.

– Planeringen av Kemi bioproduktbruk bygger på hög miljö-, material- och energieffektivitet. Det nya bioproduktbruket kommer att verka under utsläppsgränserna för det befintliga miljötillståndet för det befintliga massabruket i Kemi. Bioproduktbruket byggs enligt BAT (bästa möjliga teknik) och delvis ännu mer avancerad teknik, till exempel avloppsreningsverket och svavelsyraverket, säger Metsä Fibres vd Ismo Nousiainen, i ett pressmeddelande.

Investeringen i Kemi bioproduktbruk uppgår till 1,85 miljarder euro och det nya bruket kommer enligt plan att starta produktion under tredje kvartalet 2023. Bruket ska producera cirka 1,5 miljoner ton barr- och lövvedsmassa och ett antal andra bioprodukter. Målsättningen är att bruken inte ska förbruka några fossila bränslen och få en hög självförsörjningsgrad på 250 %.