I Polen ligger nu en av världens största wellpappfabriker

Foto: Progroup

Tyska Progoup har investerat omkring 72 miljoner euro i en ny produktionsanläggning till sin fabrik i Stryków i Polen.

Produktionslinan kommer att producera upp till 200 000 ton wellpapp. Tillsammans med den befintliga anläggningen kommer man upp i en produktionskapacitet på 825 miljoner kvadratmeter per år, vilken enligt Progroup betyder att Stryków nu är en av världens största anläggningar för wellpapproduktion.

Progroup betonar att man har minimerat  CO2-utsläpp uppnås också tack vare det moderna kombinerade kyl-, värme- och kraftverket. Det handlar om att använda spillvärme från anläggningens egen kraftgenerering. Detta kommer att spara en betydande mängd fossila bränslen, enligt företaget.

Till anläggningen hör ett 32 meter högt, helautomatiskt höglager med mer än 14 000 lagerplatser. I anslutning till fabriken har den polska förpackningstillverkaren

Gatner Packaging etablerat en fabrik, vilket gör att wellpappark kan skickas direkt – utan lastbilstransporter - från wellpappfabriken till förpackningstillverkaren.