Södra i internationell storsatsning på koldioxidinfångning

Foto: Södra

Södra har inlett ett samarbete med bolagen Verdane och Equinor utforska möjligheterna att bilda en komplett värdekedja för infångning och lagring av biogena utsläpp. Det framgår av ett pressmeddelande.

Målet är att i framtiden kunna fånga in koldioxid redan vid utsläppet från industrins skorstenar genom att särskilja koldioxiden från rökgaserna och komprimera till flytande form. Koldioxidvätskan kan sedan permanent förvaras på en säker plats, men möjligheter kan också finnas framåt för att den ska kunna användas cirkulärt till nya produkter.

Samarbetet går under namnet Njord Carbon.  

–  Koldioxidinfångning skulle stärka vårt långsiktiga arbete mot ett större positivt bidrag till klimatet, samtidigt som det breddar vår bas och skapar nytt värde ur en biprodukt vid Södras bruk, säger Lotta Lyrå, vd för Södra.

Projektet befinner sig i en tidig fas. Södra kommer nu genomföra förstudier och förprojekt innan ett eventuellt investeringsbeslut tas kring en bio-CCS-anläggning.

Riskkapitalbolaget Verdane är experter på att skala upp hållbara företag och det norska energibolaget Equinor är inriktade på att lagra koldioxid permanent under jord.

Njord Carbon har som långsiktigt mål att etablera en marknadsplats för handel med negativa utsläpp.