ABB öppnar forskningscenter inom massa och papper

Invigningsceremonin. Foto: ABB

ABB har öppnat ett nytt globalt forsknings- och utvecklingscenter inriktat på pappers- och massaindustrin i Dundalk på Irland.

Forskningscentret ska utgöra kärnan i ABB:s erbjudande inom digitalisering och automation för pappers- och massabranschen och kommer att vara huvudort för den pågående utvecklingen av ABB:s kvalitetskontrollsystem. Nya idéer och produkter kommer att pilottestas och hanteras bland tillämpningar för förbättrad kvalitet i papperstillverkningen ”där tillverkarna ofta kämpar för att balansera ständigt föränderliga variabler för att kunna producera papper enligt kundernas särskilda specifikationer”. Detta kommer att omfatta lösningar för att mäta, justera, optimera och kontrollera kvaliteten i takt med att pappersbanan transporteras fram genom pappersmaskinen för att bilda slutprodukter som papper och kartong.

ABB:s vision för centret är att utveckla lösningar som svarar upp mot globala trender och kan uppfylla hållbarhetsmålen för den snabbt föränderliga industrin. Ett nytt kvalitetskontrollssystem har, enligt ABB, till exempel potential att minska det årliga spillet (produktionsbortfallet) med två procent eller mer per pappersmaskin. Detta kan påverka en fabriks hållbarhetsmål genom att de årliga utsläppen för varje maskin kan minska med samma två procent, eller 1,1 kiloton koldioxid, vid ett antagande om att en typisk maskin för papper, kartong eller mjukpapper släpper ut 57 kiloton koldioxid årligen.

Projektet har fått stöd från den irländska regeringen genom myndigheten för industriell utveckling (IDA).

– Detta är en mycket välkommen investering för Dundalk, kommunen Louth och hela regionen, och den är även ett stöd för området som en plats där företag kan frodas och växa. ABB:s nya center här i Dundalk kommer att stödja teknikutvecklingen inom pappers- och massaindustrin genom att skapa upp till 30 nya högkvalificerade arbetstillfällen i området, säger Dara Calleary, minister för näringslivsutveckling och digital omställning, i ett pressmeddelande från ABB.

Centret kommer att dra nytta av modern teknik som additiv tillverkning (3D-printning), kollaborativa robotar och AR/VR inom utbildning och fältservice för att bättre kunna svara upp mot behoven hos ABB:s massa- och pappersutvecklingsteam. Anläggningen kommer också att innehålla en ny utbildningshubb som ska erbjuda kompetensutvecklingsstöd för både ABB och företagets kunder, vilket möjliggör fler samarbeten mellan olika branscher.

– ABB:s pappers- och massaverksamhet växer år för år och denna investering i vår utveckling av kvalitetskontrollssystem kommer att innebära att vi kan behålla vår position som global marknadsledare och driva branschen framåt för nästa generation av papperstillverkare, säger Joachim Braun, chef för ABB Process Industries.