SCA har börjat bygga innan investeringsbeslut är fattat

Östrands massafabrik. Foto: Bergslagsbild

SCA håller på att ställa i ordning industriplatsen där det planerade bioraffinaderiet vid Östrandsfabriken ska stå -  även utan formellt investeringsbeslut.

–  Om det inte blir något bioraffinaderi har vi ändå ställt i ordning en industriplats som vi kan nyttja för andra ändamål, säger Roger Östling på SCA Biorefinery till SVT Nyheter Västernorrland.

SCA lämnade in den första ansökan för projektet redan 2017, alltså för sex år sedan.

Bolagets tillstånd omfattar produktion av 300 000 ton biodrivmedel årligen, vilket skulle täcka inrikesflygets behov för ett års transporter, enligt SVT. Det planerade raffinaderiet ska i stort sett kopplas ihop med bolagets massafabrik i Östrand.

Ett område stort som 40 fotbollsplaner håller på att ställas i ordning, men om det blir något bioraffinaderi på platsen är alltså fortfarande oklart. En knäckfråga för projektet är elförsörjningen, uppger SVT.