Debatt- Gå inte över ån efter ny kärnkraft

Forsmark 3 Foto: Vattenfall

Av Sven Olof Andersson Hederoth

Dagens diskussion kring ny planerbar elproduktion, verkar pendla mellan djupaste depression och flammande eufori. Depression när man tror att det ska ta 20 år för att få till stånd ett nytt kärnkraftverk och eufori när man hittar någon ny reaktorkonstruktion som ska frälsa världen, gärna små modulära reaktorer (SMR).

Inget av dessa lägen är särskilt tidseffektiva. Mycket långa byggtider dikteras huvudsakligen av myndigheter som inte har vana vid nya kärnkraftsprojekt. De nya SMR reaktormodellerna finns ännu inte i verkligheten för kommersiell drift, dvs elproduktion. De är inte heller licensierade ännu och det kommer att behövas nya licensieringsunderlag för myndigheterna att arbeta efter, vilket gör att tillståndsgivningen kommer att ta längre tid jämfört med redan typgodkända reaktorkonstruktioner.

Men det finns en lösning som skulle kunna runda alla dessa hinder, verkliga och mentala: Bygg en eller flera nya Forsmark 3/Oskarshamn 3 reaktorer! Dessa båda anläggningar är i princip tvillingar och färdigställdes samtidigt 1985, utgörande slutpunkten av den dåvarande svenska kärnkraftsutbyggnaden. Erfarenheten av dessa konstruktioner har varit formidabla. Höga kapacitetsfaktorer och mycket låga produktionskostnader kännetecknar dessa konstruktioner. Dessutom har de en mycket hög säkerhetsnivå som under årens lopp har förbättrats och förfinats i takt med att nya krav uppstått. Tekniskt har båda reaktorerna uppdaterats kontinuerligt för att motsvara dagens nivåer, inte minst vad gäller styrning och övervakning av kraftverkens olika processer.

Även om den industriella basen i Sverige inte är densamma som för 40 år sedan är det inte svårt att finna komponenter till dessa anläggningar i Europa eller globalt. Det finns också en stark tradition och mycket kunskap kring kokvattenreaktorer i Sverige vilket gör såväl byggandet som drift av sådana reaktorer möjlig med stor tillförlitlighet, säkerhet och med låga kostnader. Forsmark producerar idag el till en kostnad av 21 öre/kWh.

Eftersom Forsmark 3 och Oskarshamn 3 har alla tänkbara tillstånd borde själva tillståndsprocessen kunna genomdrivas mycket snabbt. En fullständig säkerhetsredovisning existerar redan!

Bygget av Oskarshamn 3 inleddes i maj 1980 och fasades till elnätet den 3 mars 1985, dvs mindre än fem år. Med en nationell kraftsamling inkluderande industri, kapitalgivare, myndigheter och politiker, är det fullt möjligt att ta i drift två sådana reaktorer innan 2030. Det skulle tillföra det svenska elnätet åtminstone 2500MW el som fungerar 24/7 och som dessutom med stor sannolikhet kommer att leverera ren och billig el en bit in på nästa århundrade. Det här skulle dessutom ge oss mer tid att utveckla nästa generation kärnkraftverk och hitta placeringsorter för SMRer. Den kunskapsuppbyggnad som ett nytt kärnkraftsprojekt medför kommer att vara mycket värdefullt för framtiden.

Vad väntar vi på? Fram med ritningarna bara.