UPM sänker sin prognos för 2023

Foto: UPM

Den finska massa- och pappersjätten UPM sänker sin prognos för 2023 på grund av, som de skriver, ”en långsammare återhämtning av leveranser i de flesta verksamheter och snabba prisfall för massa”.

UPM:s EBIT för första halvåret 2023 förväntas nu minska jämfört med samma period 2022. Detsamma gäller för hela året.

Tidigare förväntade sig UPM att jämförbar EBIT skulle öka under första halvåret 2023 från första halvåret 2022 och att 2023 skulle bli ännu ett starkt finansiellt år.

Lagerminskningar i de olika produktvärdekedjorna har fortsatt att hålla tillbaka leveransvolymerna i de flesta UPM:s verksamheter, vilket resulterat i långsammare återhämtning av volymer än tidigare väntat. Dessutom har priserna på kemisk massa sjunkit snabbare än väntat.