Strypt tillgång på skogsprodukter kan leda till minskad klimatnytta

Bild: Skogsindustrierna

Sverige är bland de fem största exportländerna av pappersmassa och sågade trävaror. Men svensk skogsindustri kan bidra till ännu mer klimatnytta – förutsatt att det finns tillgång till hållbar råvara. Det skriver branschorganisationen Skogsindustrierna i ett pressmeddelande.

– Att exportera svenska skogsprodukter är bland det bästa vi kan göra för klimatet, säger Christan Nielsen, trävarumarknadsanalytiker hos Skogsindustrierna.

Skogsstyrelsen har analyserat ett antal scenarier där Sveriges skogar nyttjas och sköts på olika sätt, och vilka konsekvenser det får för virkesuttaget framåt.

– Om vi jämför Skogsstyrelsens högre och lägre scenarion får utfallet stor betydelse för skogsindustrins bidrag till samhället redan i närtid, fram till år 2040. Skillnaden mellan scenariona är så stor som 20 – 30 miljoner kubikmeter virke, motsvarande en dryg fjärdedel av nuvarande avverkningsnivå. Det skulle innebära att vi riskerar att gå miste om arbetstillfällen, skatteintäkter och klimatnytta. Förnybara skogsprodukter från Sverige ökar i betydelse när EU:s medlemsländer ställer om sina ekonomier, säger Daniel Eriksson, massa- och pappersmarknadsanalytiker hos Skogsindustrierna.

Skillnaden i volymen virke mellan de olika scenariona motsvarar mer än hälften av de svenska sågverkens råvarubehov och 25 – 50 miljarder kronor i exportintäkter, visar en analys som Skogsindustrierna har gjort.

– Skogen ska naturligtvis brukas hållbart, med hänsyn till biologisk mångfald. Men att ensidigt dra ned kraftigt på virkesuttaget är inte en hållbar väg framåt, vare sig för ekonomin eller klimatet. Det vägval som vi står inför behöver balansera skogens många nyttor över en lång tid framåt, säger Christian Nielsen.

– Förnybara produkter som går att återvinna är nödvändiga för att klara efterfrågan på bostäder, textilier och hygienprodukter. Förpackningsmaterial som idag oftast görs av plast skapar stora avfallsproblem som moderna pappersförpackningar kan lösa. Allting hänger ihop – bra förpackningar minskar matsvinnet, vilket gör att maten räcker till fler. Här kan svenska skogsprodukter ge viktiga bidrag till en globalt hållbar utveckling, säger Daniel Eriksson, massa- och pappersmarknadsanalytiker hos Skogsindustrierna.