Stora Enso bekräftar massiva personalneddragningar

Foto: Stora Enso

Stora Enso meddelar att de går vidare med de omstruktureringsåtgärder som annonserades den 15 juni 2023, i syfte att stärka koncernens långsiktiga konkurrenskraft och skapa en mer decentraliserad och kundfokuserad affärsmodell. Åtgärderna avser minska antalet medarbetare med cirka 1 150. De förhandlingar som hittills slutförts kommer att resultera i en uppsägning av 710 medarbetare.

Bland annat kommer anläggningen i Sunila i Finland lägga ner massatillverkningen och utvinningen av lignin. Sunila har en årlig kapacitet på 375 000 ton långfibrig massa och 50 000 ton lignin. Produktionen har stått stilla sedan i maj och kommer inte att återupptas. Stängningen berör 240 medarbetare.  

Under årets tredje kvartal har Stora Enso permanent stängt ned en av fyra produktionslinjer för wellpappråvara vid anläggningen i polska Ostrołęka. Produktionslinjen hade en årlig kapacitet på 120 000 ton återvunnen wellpappråvara. Nedstängningen berör 50 medarbetare lokalt.

I juni 2023 slutförde Stora Enso förhandlingar inom divisionen Packaging Materials, med uppsägningar av cirka 250 tjänster inom organisationens lednings- och supportfunktioner. 

Man planerar också att stänga anläggningen för wellpappråvara i nederländska De Hoop. Anläggningen har en årlig kapacitet på 380 000 ton och 185 anställda.

Stora Enso har beslutat att permanent stänga ned sitt sågverk i Näpi i Estland. Sågverket har en årlig kapacitet på 50 000 m3 sågat virke, 180 000 m3 processade träprodukter och 25 000 ton pellets. Nedstängningen kommer att äga rum under fjärde kvartalet 2023 och berör cirka 90 medarbetare i Estland.   

Stora Enso har slutfört förhandlingarna gällande uppsägningar av kontorstjänster inom koncernfunktionerna i Finland. Till följd av förhandlingarna kommer cirka 80 medarbetare inom koncernfunktioner i Finland att sägas upp. Förhandlingarna i övriga länder pågår fortfarande och förväntas vara slutförda under 2023.