Omfattande skador i spåren av Hans

Foto: Norra Skog

Ovädret Hans drabbade ett område i norra Västerbotten hårt. Så mycket som en miljon kubikmeter skog kan ha blåst omkull. Nu fokuserar både skogsnäring och Skogsstyrelsen på ett snabbt och säkert uppröjningsarbete. Det skriver Skogsindustrierna i ett pressmeddelande.

– Vi har många medlemmar vars skog har blåst ned. Även relativt unga skogar har fällts, vilket är ett stort ekonomiskt bakslag för skogsägarna. Det är ännu inte någon fara för virkesvärdet. Insektssäsongen är över och så länge träden har rötter som är i kontakt med mark och vatten går det bra. Vi har lagt upp en plan för att hinna med att avverka så mycket som möjligt innan snön försvårar arbetet. Skogsstyrelsen är behjälpliga med dispenser som gör att vi snabbt kan komma i gång, säger Patrik Jonsson, chef Skog och virke på skogsägarföreningen Norra Skog.

Att upparbeta stormfällt virke med motorsåg är farligt. Både Norra Skog och Skogsstyrelsen råder skogsägare att låta maskiner ta hand om uppröjningen.  

– Eftersom stormfällt virke tar lite längre tid att ta hand om, minskar avverkningskapaciteten. Men finska och baltiska entreprenörer är intresserade av att hjälpa till. Vi ser inget hot mot virkesförsörjningen nu, säger Patrik Jonsson.