Förpackningsjättar bekräftar samgående

Tony Smurfit blir ny vd för det nya företaget, Smurfit Westrock. Foto: JRobinson1976/Wikimedia Commons

Irländska Smurfit Kappa Group och dess amerikanska branschkollega Westrock kommer att gå samman för att bilda Smurfit Westrock, en global förpackningsjätte med "oöverträffad skala, kvalitet och geografisk mångfald”, enligt företagen.

Efter tillkännagivandet av ett möjligt samgående i början av september har Smurfit Kappa och Westrock nu tecknat ett definitivt avtal som ska ligga till grund för bildandet Smurfit Westrock, som det nya företaget kommer att heta.

Fusionen förväntas slutföras under andra kvartalet 2024. Transaktionen är fortfarande föremål för aktieägarnas godkännanden, myndighetsgodkännanden och andra sedvanliga stängningsvillkor.

Smurfit Westrock kommer att ledas av Tony Smurfit som vd, Ken Bowles som CFO och Irial Finan som styrelseordförande. Det nya bolaget kommer att ha sitt säte i Dublin.